Prodhime të hartografisë » Aero fotografi

Aero fotografi


Përshkrimi teknik: fotografi të fituara nga incizimi aerofotogrametrik i vitit 2004

  • Janë përpiluar 1663 incizime, bardh – zi në Р1:40000
  • Madhësia e pikseleve 0.6m х 0.6m
  • Rezoluta: 1693 piksele/inç
  • Në qasje në trajtën e rasterit (.tiff)
  • Mbulimi : i tërë territori i RM-së

Informacione të dobishme

Çmimorja
Kërkesa – Fletë pagesa