Të dhënat nga SIGJK » Certifikata nga planet kadastrale dhe nga planet e objekteve të infrastrukturës

Certifikata nga planet kadastrale dhe nga planet e objekteve të infrastrukturës

Certifikata nga planet kadastrale dhe nga planet e objekteve të infrastrukturës në trajtë të letrës:

 • certifikata nga plani kadastral;
 • certifikata nga plani kadastral me koordinatat prej rrjetit decimetrik;
 • certifikata nga plani kadastral me koordinatat e pikave të detajuara;
 • certifikata nga plani kadastral i bashkëngjitur me planin e objekteve të infrastrukturës;
 • certifikata nga plan i OI;
 • certifikata nga plan i OI i bashkëngjitur me planin kadastral me koordinatat e OI;
 • certifikata nga plan i OI i bashkëngjitur me planin kadastral.

Certifikata nga planet kadastrale dhe planet e objekteve të infrastrukturës në trajtë elektronike:

 • certifikata nga plani kadastral;
 • certifikata nga plani kadastral me koordinatat e rrjetit decimetrik;
 • certifikata nga plani kadastral me koordinatat e pikave të detajuara;
 • certifikata nga plani kadastral i bashkëngjitur me planin e objekteve të infrastrukturës;
 • certifikata nga plan i OI;
 • certifikata nga plan i OI i bashkëngjitur me planin kadastral me koordinatat e OI;
 • certifikata nga plan i OI i bashkëngjitur me planin kadastral.
 • Dhënia e të dhënave vektoriale nga baza e objekteve të infrastrukturës – grafika dhe pjesa atributive.

Të dhënat nga Regjistri grafik për tokën ndërtimore në trajtë të letrës dhe në trajtë elektronike

 • Raporti të bashkëngjitjen e realizuar digjitale të:
  • dokumentacioni planifikues urbanistik lokal (DPUL);
  • dokumentacioni planifikues urbanistik shtetërorë (DPUSH);
  • dokumentacioni planifikues urbanistik (DPU) për zonën turistike – zhvillimore;
  • dokumentacioni planifikues urbanistik (DPU) për auto kampet;
  • dokumentacioni planifikues urbanistik (DPU) për ndërtime me interes të posaçëm.
 • certifikata nga regjistri qendrorë i tokës ndërtimore;
 • certifikata nga regjistri grafik për tokën ndërtimore të bashkëngjitur me planin e objekteve të infrastrukturës;
 • certifikata nga regjistri grafik për tokën ndërtimore të bashkëngjitur me planin kadastral;
 • certifikata nga regjistri grafik për tokën ndërtimore të bashkëngjitur me planin kadastral dhe me planin e objekteve të infrastrukturës;
 • certifikata nga regjistri grafik për tokën ndërtimore me të dhënat atributive;
 • certifikata nga regjistri grafik për tokën ndërtimore vetëm grafika;
 • certifikata nga regjistri grafik për tokën ndërtimore me grafikë dhe me të dhënat atributive.

Informacione të dobishme

Çmimorja
Kërkesa për ofrimin e të dhënave
Kërkesa për ofrimin e të dhënave (për objektet e infrastrukturës)
Blini certifikatën nga plani kadastral