Parashtrimi organizativ » Zëvendës – drejtori

Zëvendës – drejtori

Zëvendës drejtor
Arben Qerimi, MSc – inxhinier i diplomuar i gjeodezisë
Emri i organizatës:  
Agjencia për kadastër të patundshmërive
Rr. Trifun Haxhi Janev nr.4
1000 Shkup, Maqedoni
Funksioni: Zëvendës drejtor
Shkollimi:  
2015 – 2016 Pas studimeve diplomike në Fakultetin e ndërtimtarisë, studimet në ciklin e dytë për Gjeodezi në Univerzitetin Shën Kirili dhe Metodij – Shkup
2009 – 2010 Studime diplomike në Fakultetin e Ndërtimtarisë, dega Gjeodezi pranë Univerzitetit Shën Kirili dhe Metodij – Shkup
1997 Fakulteti i ndërtimtarisë, dega Gjeodezi e Univerzitetit Shën Kirili dhe Metodij, Shkup
1988 – 1989 Shkolla e mesme SHM „Zef Lush Marku “- Shkup
 Më shumë>>