Parashtrimi organizativ » Ndihmës – drejtuesit e sektorëve

Ndihmës – drejtuesit e sektorëve

DREJTORIA E PËRGJITHSHME
Sektori për kontrollim dhe mbikëqyrje / / /
Sektori për punët e gjeodezisë Brankica Stojanovska, detyrim me autorizim b.stojanovska@katastar.gov.mk 075/402-901
Sektori për gjeomatikë / / /
Sektori për vlerësim masovik të patundshmërive / / /
Sektori për menaxhim me resurset njerëzore Petar Sibinoski p.sibinoski@katastar.gov.mk 075/402-908
Sektori për menaxhim me resurset njerëzore / / /
Sektori për çështje financiare Nasuf Kadri n.kadri@katastar.gov.mk 076/456-761
Sektori për koordinim dhe për aktivitetet ndërkombëtare dhe kombëtare (AREC INTERNACIONAL) Milena Koçovska m.kocovska@katastar.gov.mk 075/456-763
Sector for information and communication technology (ICT) / / /
Sektori për teknologji informatike dhe komunikative (TIK) Svetllana Dimitrievska s.dimitrievska@katastar.gov.mk 076/490-853
Sektori për teknologji informatike dhe komunikative (TIK) Petre Popovski p.popovski@katastar.gov.mk 071/368-284
Sektori për analitikë dhe logjistikë
QENDRA PËR KADASTRËN E PATUNDSHMËRIVE – SHKUP
Sektori për mirëmbajtjen e kadastrës së patundshmërive, digjitalizim dhe përpilim të të dhënave / / /
Sektori për mirëmbajtjen e kadastrës së patundshmërive, digjitalizim dhe përpilim të të dhënave Hristina Boshnakoska h.bosnakovska@katastar.gov.mk 075/248-742
Sektori për mirëmbajtjen e kadastrës së patundshmërive, digjitalizim dhe përpilim të të dhënave Gordana Savikj g.savic@katastar.gov.mk /
Sektori për zbatimin e ndryshimeve në operatin e kadastrës / / /
SEKTORI PËR KADASTRËN E PATUNDSHMËRIVE PËR RAJONIN E POLLOGUT
Sektori për kadastrën e patundshmërive për rajonin e Pollogut Suzana Nikolovska-Nacevska s.nacevska@katastar.gov.mk 075/402-903
SEKTORI PËR KADASTRËN E PATUNDSHMËRIVE PËR RAJONIN JUGPERËNDIMOR
Sektori për kadastrën e patundshmërive për rajonin jugperëndimor / / /
SEKTORI PËR KADASTRËN E PATUNDSHMËRIVE PËR RAJONIN E PELLAGONISË
Sektori për kadastrën e patundshmërive për rajonin e Pellagonisë / / /
SEKTORI PËR KADASTRËN E PATUNDSHMËRIVE PËR RAJONIN E VARDARIT
Sektori për kadastrën e patundshmërive për rajonin e Vardarit / /
SEKTORI PËR KADASTRËN E PATUNDSHMËRIVE PËR RAJONIN JUGLINDOR
Sektori për kadastrën e patundshmërive për rajonin juglindor / /
SEKTORI PËR KADASTRËN E PATUNDSHMËRIVE PËR RAJONIN LINDOR
Sektori për kadastrën e patundshmërive për rajonin lindor / / /
SEKTORI PËR KADASTRËN E PATUNDSHMËRIVE PËR RAJONIN VERILINDOR
Sektori për kadastrën e patundshmërive për rajonin verilindor / / /