BASHKËPUNIMI NDËRKOMBËTARË » Projektet e realizuara