BASHKËPUNIMI NDËRKOMBËTARË » Konferenca në internet

Konferenca në internet

1. Virtual Plenary Meeting of UN-GGIM: Europe and the Common Session – Conference of European Statisticians and UN-GGIM: Europe: https://un-ggim-europe.org/

22 – 23 June 2020

 

2. Webinar by FAO on land consolidation
Land Consolidation Legislation: FAO Legal Guide and Its Application at the Country Level, SPATIAL II project supported AREC participation to the webinar, more info on the following link: https://eurogeographics.org/

Jun 18, 2020

 

3. State Geodetic Authority of Croatia together with EuroGeographics Head Office and Cadastre and Land Registry KEN organized the event with the main topic:Importance of Land Administration Data in Strengthening Competitiveness and Economic Development. more info on the following link: https://landportal.org/

16-17 June, 2020


__________________________________________________________________

Te nderuar kolegë,

Nëse dëshironi të aplikoni dhe të merrni pjesë në ndonjë nga konferencat online në internet, si pjesë e ekipit të Agjencisë për kadastër të patundshmërive në Republikën e Maqedonisë së Veriut, së pari duhet të merrni pëlqimin nga menaxheri mbikëqyrës, duke ndjekur udhëzimet obligative të miratuara në seancën e 124 të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, e mbajtur më 5 Mars 2019.

Agjencia e kadastrit të patundshmërive