Anëtarësia në organizatat ndërkombëtare » UN-GGIM Europe

UN-GGIM Europe

United Nations Committee of Experts on Global Geospatial Information Management (UN-GGIM Europe), Këshilli ekonomik – social i Kombeve të bashkuara e formoi “Komitetin e ekspertëve” si mekanizëm më të lartë mes qeveritarë për krijimin e vendimeve të përbashkëta dhe për përcaktimin e udhëzimeve për nga aspekti i krijimit, qasjes dhe shfrytëzimit të informacioneve gjeo – hapësinore, në suaza të kornizave strategjike kombëtare dhe atyre rajonale dhe globale.

Agjencia për kadastrën e patundshmërive e Republikës së Maqedonisë, bëhet anëtare e Komitetit të ekspertëve më 20 janar të vitit 2014 në Kishinjev, Republika e Moldavisë.