Anëtarësia në organizatat ndërkombëtare » ICA

ICA

ICA (International Cartographic Association), asociata ndërkombëtare e hartografisë, është e themeluar në vitin 1959, në Bernë të Zvicrës. Misioni i asociatës është që në rrafshin ndërkombëtarë ti promovojë disiplinat hartografike dhe shkencën për sistemet gjeografike – informatike (SIGJ).

Agjencia për kadastrën e patundshmërive e Republikës së Maqedonisë, u bë anëtare e Asociatës ndërkombëtare të hartografisë në Kongresin e saj të 14 –të mbajtur në Moskë, Rusi, në muajin gusht të vitit 2007.

Asociata ndërkombëtare e hartografisë, përfshin 71 anëtare të plotfuqishme edhe atë agjencitë kombëtare të hartografisë ose agjencitë e kadastrave. Në mënyrë plotësuese, edhe 34 institucione ose kompani që e përkrahin punën e kësaj Asociate, janë në veti të anëtarëve përcjellëse.