Sportelet në AKP sërisht me orarë të zakonshmëm të punës

Sportelet në AKP sërisht me orarë të zakonshmëm të punës

Agjencia e kadastrit të patundshmërive në Republikën e Maqedonisë së Veriut, informon opinionin e gjërë se vazhdon të punojë me kapacitetet me të cilin ka punuar përpara situatës me pandeminë e koronavirusit. Ata sportele që para krizës shëndetësore kanë punuar me orar pune nga 7.30-18,00, do të vazhdojnë të punojnë me të njëjtin orarë të punës. Kjo vlen edhe për Qendrën për kadastër të patundshmërive – Shkup, orari i punës në sportelet është nga 7.30-18.00.

Gjithashtu ngelet mundësia, që një pjesë e madhe e shërbimeve dhe informacioneve të ofruara nga Agjencia për kadastër të patundshmërive mund të sigurohen përmes faqes së internetit: www.katastar.gov.mk, ose në info linjën pa pagesë: 0800 80 800

Agjencia e kadastrit të patundshmërive e Republikës së Maqedonisë së Veriut