Plani për kontrollin e kompanive private gjeodezike për vitin 2020

Plani për kontrollin e kompanive private gjeodezike për vitin 2020

Sektori për kontroll dhe mbikëqyrje shpall planin për vitin 2020, ku sipas këtij plani do të realizohen kontrollet e kompanive private gjeodezike.

Plani i kontrollit mund të shkarkohet në linkun e mëposhtëm.