Sistemi MAKPOS është azhurnuar me funksionalitet GALILEO

Sistemi MAKPOS është azhurnuar me funksionalitet GALILEO

Në Mars të vitit 2020, Agjencia e kadastrit të patundshmërive kompletoj azhurnimin e pajisjeve kompjuterike harduer dhe softuerëve të sistemit MAKPOS, ku filloi të funksionojë si një rrjet 3G (GPS + GLONASS + GALILEO). Me azhurnimin, përditësimin ndjeshëm ka përmisuar performancën e sistemit në drejtim të qasjes, disponueshmërisë së sinjalit satelitor, shpejtësisë së inicializimit dhe saktësisë së gjeopozicionit.

Të gjithë përdoruesit e sistemit MAKPOS të cilët kanë në dispozicion pajisje GNSS me aftësinë për të marrë sinjale GPS + GLONASS + GALILEO dhe mbështesin llojin e mesazhit RTCM3.x (MSM4), pa asnjë kompenzim mund të përdorin zgjidhjen e rrjetit 3G, me GNSS pajisjet do të duhet të rivendosen në: Mount Point: iMAX-GNSS.