Njoftim, informim për përdoruesit e sistemit MAKPOS

Njoftim, informim për përdoruesit e sistemit MAKPOS

Të nderuar shfrytëzues,

Më datën 27.03.2020 në periudhën kohore nga ora 9 deri në orën 12 mund të ketë ndërprerje të punës së sistemit MAKPOS për shkak të azhurnimit të të dhënave.

Agjensia e kadastrit të patundshmërive e Republikës së Maqedonisë së Veriut