Njoftim për mbajtjen e trajnimit për gjeodetë të autorizuar

Njoftim për mbajtjen e trajnimit për gjeodetë të autorizuar

Agjencia për kadastër të patundshmërive organizon trajnimin e katërt të obligueshëm për vitin 2019, të dedikuar për tregtarë individualë të autorizuar, për temat e mëposhtme:

“RISITË NË MAKPOS SISTEMIN”
dhe
„PROJEKTI LIDAR“

Trajnimi do të mbahet në 20.12.2019 (e Premte), në Hotel Aleksandar Pallas – në Shkup, me fillim nga ora 15:30, në kuadër të Kuvendit të rregullt vjetor të dhomës së gjeodetëve të autorizuar tregtarë individual dhe kompanive tregtare për punë gjeodezike.

Njoftimin e plotë e keni në dispozicion në linkun vijues.