Informim

Informim

Problemi që ishte me portalin OSSP është tejkaluar dhe sërish është në funksion. Ju falemnderojmë për mirëkuptimin dhe ju kërkojmë ndjesë.

Agjencia për kadastër të patundshmërive e Republikës së Maqedonisë së Veriut