Trajnim i mbajtur me përfaqësuesit e bankave dhe Drejtorinë e të ardhurave publike, për mirëmbajtjen dhe krijimin e Regjistrit të pronave të sekuestruara që synojnë-destinuara për shitje

Trajnim i mbajtur me përfaqësuesit e bankave dhe Drejtorinë e të ardhurave publike, për mirëmbajtjen dhe krijimin e Regjistrit të pronave të sekuestruara që synojnë-destinuara për shitje

Më 14 nëntor të vitit 2019 në zyrën e Agjencionit për kadastër të patundshmërive të Republikës së Maqedonisë së Veriut u mbajt trajnim për mënyrën e themelimit dhe mirëmbajtjen e Regjistrit të pronave të sekuestruara që janë të destinuara për shitje.

Në trajnim morën pjesë përfaqësuesit nga bankat dhe nga Drejtoria e të ardhurave publike.

Ishte prezentuar mënyra se si këto institucione duhet ti vërtetojnë të dhënat për patundshmëritë të cilat janë në pronësi të tyre,ndërsa janë të destinuara për shitje .Këto të dhëna vërtetohen me funksionimin e themelimit të Regjistrit ,mënyra se si të vizualizoni patundshmëritë e konfirmuara dhe si të kërkoni pasi të jetë themeluar Regjistri.