Shpallje e trajnimit për gjeodetë të autorizuar

Shpallje e trajnimit për gjeodetë të autorizuar

Agjencia për kadastrin e patundshmërive organizon trajnimin e tretë obligativ për vitin 2019, që është e didikuar për tregtarë individual, gjeodetë të autorizuar, me temë:

“NDRYSHIMET NË LIGJIN PËR KADASTËR TË PATUNDSHMËRIVE”
dhe
“ZBATIMI I RREGULLAVE TË REJA”

Trajnimi do të mbahet në datë 01.11.2019 (e Premte), në Amfiteatrin e fakultetit të ndërtimtarisë – Universiteti “Shën Kirili dhe Metodij” – Shkup, duke filluar nga ora 16:00.

Njoftimin e plotë e keni në dispozicion në linkun vijues..