Problemi me funksionimin e OSSP është tejkaluar

Problemi me funksionimin e OSSP është tejkaluar

Agjencia e kadastrit të patundshmërive e Republikës së Maqedonisë së Veriut, ju informon se sistemi OSSP i shpërndarjes është përsëri në funksionim.

Të gjitha porositë e krijuara pa sukses rigjenerohen dhe vihen në dispozicion të klientëve.

Agjencia e kadastrit të patundshmërive