Ligji për kadastrën e patundshmërisë – qershor të vitit 2019

Ligji për kadastrën e patundshmërisë – qershor të vitit 2019

Para pak kohësh, hyri në fuqi teksti i ri i konsoliduar dhe i rishikuar Ligji për kadastër të patundshmërive. I tërë teksti i ligjit mund të gjendet në linkun e mëposhtëm.