Njoftim për mirëmbajtjen e trajnimeve të dedikuara për gjeodetë të autorizuar

Njoftim për mirëmbajtjen e trajnimeve të dedikuara për gjeodetë të autorizuar

Agjencia për kadastër të patundshmërive organizon trajnim obligativ të dytë për vitin 2019, i dedikuar për pronarët e vetëm – gjeodetë të autorizuar, me temën:

„SHËRBIMET DISTRIBUTIVE NË MJEDISIN E GEOIS“

Trajnimi do të mbahet më 16 maj të vitit 2019 (e enjte) dhe më 17 maj të vitit 2019 (e premte) në ambientet e Fakultetit të Inxhinierisë së Ndërtimtarisë – Universiteti “Shën Kirili dhe Metodi” – Shkup (Qendra kompjuterike) dhe do të zhvillohet në 7 grupe.

Njoftimin e plotë e keni në dispozicion në linkun e mëposhtëm..