Problemi me funksionimin e OSSP-së është tejkaluar

Problemi me funksionimin e OSSP-së është tejkaluar

Agjencia për kadastër të patundshmërisë e Republikës së Maqedonisë së Veriut Ju informon se sistemi i i shpërndarjes – OSSP i AKP-së është përsëri në funksion.

Të gjitha porositë e javës së kaluar të pa suksesshme janë parapërgatitur dhe janë në dispozicion të përdoruesve.

Agjencia për kadastër të patundshmërisë