Informacion rreth problemit me funksionimin e OSSP-së

Informacion rreth problemit me funksionimin e OSSP-së

Agjencia për kadastër të patundshmërisë e Republikës së Maqedonisë së Veriut ju informon se për shkak të problemit teknik me OSSP, që ndodhi sot më 25.03.2019 në orën 11.25 nuk do të ketë qasje përkohësisht.

Agjencia për kadastër të patundshmërisë do t’ju informojë gjithashtu kur problemi do të tejkalohet dhe kur OSSP-ja do të fillojë me punë të rregullt sërisht.

Agjencia për kadastër të patundshmërisë