Takim punues midis AKP-së dhe EGJRS (Enti gjeodezik republikan i Sërbisë)

Takim punues midis AKP-së dhe EGJRS (Enti gjeodezik republikan i Sërbisë)

Në periudhën nga 19 marsi deri më 22 mars të vitit 2019, në Shkup, në vizitë pune në AKP ishin kolegë nga Serbia. Grupi punues ishte i përbërë nga përfaqësues të Agjencisë për kadastër të patundshmërisë të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Entit gjeodezik republikan i Sërbisë ,të Republikës së Serbisë,sinkronizoi të dhënat nga kadastra e patundshmërisë,me të dhënat nga dokumentacioni zyrtar kufitar në kufirin shtetëror midis dy vendeve.

Në këto takime, veçanërisht ishin shqyrtuar dhe harmonizuar të dhënat nga dokumentacioni i përgatitur kufitar për pjesën e IV Sektorëve, të cilët matjet dhe përgatitjen e dokumenteve të kufirit e bënë pala maqedonase.