Plani për kontrollin e kompanive private gjeodezike, Qendra për kadastër të patundshmërisë dhe Njësitë kadastrale të patundshmërisë për vitin 2019

Plani për kontrollin e kompanive private gjeodezike, Qendra për kadastër të patundshmërisë dhe Njësitë kadastrale të patundshmërisë për vitin 2019

Sektori për kontroll dhe mbikëqyrje shpalli planin për vitin 2019, ku pas së cilës do të realizohen kontrollet e kompanive private gjeodezike, njësitë kadastrale të patundshmërisë dhe Qendra për kadastër të patundshmërisë.

Plani për kontroll mund të shkarkohet në linkun e mëposhtëm.