Njoftim për mbajtjen e trajnimeve të dedikuara për gjeodetë të autorizuar

Njoftim për mbajtjen e trajnimeve të dedikuara për gjeodetë të autorizuar

Agjencia për kadastër të patundshmërisë, më 7 mars të vitit 2019 (të enjten), organizon trajnimin e parë të detyrueshëm (obligueshëm) për vitin 2019, të dedikuar për pronarë të vetëm – gjeodezistë të autorizuar, në temat e mëposhtme:

  • “HARTAT 3D TOPOGRAFIKE”
  • “IKDHH dhe PDOK”
  • “REGJISTRAT KRYESORE”
  • “SISTEMI I KADASTRËS NËNTOKËSORE”
  • “DIREKTIVA E UE DHE UDHËZIMET E BE-SË PËR SHKËMBIMIN E INFORMACIONIT”

Trajnimi do të mbahet në Hotel Kontinental, duke filluar nga ora 13:30..
Njoftimin e plotë e keni në dispozicion në linkun e mëposhtme.

linkun në vijim ju mund të shihni biografinë e shkurtër të prezantuesve.