Aktivitetet e projektit “SPATIAL”

Aktivitetet e projektit “SPATIAL”

Në periudhën nga 30 Janari deri më 1 shkurt të vitit 2019, Agjencia për kadastër të patundshmërive e Republikës së Maqedonisë realizoi segmentin e katërt të projektit holandez SPATIAL i cili është rajonal, ndërsa këtu tek ne është e lidhur me infrastrukturën kombëtare për të dhënat hapësinore (IKDHH). Këtë herë, nisma e AKP, në bashkëpunim me ekspertët holandezë, vëmendja përqëndrohet në përforcimin e bashkëpunimit të ndërsjellë, jo vetëm nga pikëpamja teknike, por edhe në përforcimin e kapaciteteve të bashkësive të IKDHH në Maqedoni.

Përveç publikimit të informatave gjeohapësinore nëpërmjet geoportalit kombëtar, segment të rëndësishëm dhe qasje profesionale për përdorimin e të dhënave gjeohapësinore të publikuara në geoportalin kombëtar në faqen e shërbimeve. Punëtoria e mbajtur para se gjithash ishte në lidhje me krijimin e shërbimeve, por fokusi ishte mbi përdorimin e të dhënave.

Në suaza të këtij segmenti nga ky projekt u promovuan edhe Udhëzimet për zbatimin operativ për IKDHH , i cili synon të inkurajojë subjektet në IKDHH duke u përfshirë më aktivisht në zbatimin e saj.

Udhëzuesi i zbatimit operativ për IKDHH (shkarkoni dokumentin)

Info IKDHH (shkarkoni dokumentin)