Informim – OSSP-ja sërisht në funksion

Informim – OSSP-ja sërisht në funksion

Të nderuar,

Sistemi distributiv i AKP-së – OSSP-ja sërisht është në funksion.

 

Me respekt,
Agjencia për kadastër të patundshmërisë