Përfaqësues nga Drejtoria për çështje juridiko – pronësore dhe gjykatat maqedonase, në trajnim për e-Kat sportelin

Përfaqësues nga Drejtoria për çështje juridiko – pronësore dhe gjykatat maqedonase, në trajnim për e-Kat sportelin

Agjencia për kadastër të patundshmërive të Republikës së Maqedonisë vazhdon me një sërë trajnimesh të planifikuara. Më 21 dhjetor, në qendrën e trajnimit M6, u mbajtën dy trajnime në dy afate. Në trajnimin e parë, nga ora 09:30, morën pjesë përfaqësues nga Drejtoria për çështje juridiko – pronësore, ndërsa në të dytën, nga ora 12:30, përfaqësues të gjykatave.

Në të dyja trajnimet, tema ishte eKat sporteli, gjegjësisht risitë të cilat janë zbatuar në këtë aplikacion.

Për shkak se përdoruesit të eKat sportelit janë shfrytëzues, prezantimet kanë zgjuar interes të madh, ka pasur shumë pyetje dhe diskutimi u zhvillua në lidhje me temat e përpunuara në prezantimet e përfaqësuesve të AKP..