Trajnim i dedikuar për gjeodetët e autorizuar nga Republika e Maqedonisë

Trajnim i dedikuar për gjeodetët e autorizuar nga Republika e Maqedonisë

Të premten më 14 dhjetor, në Shkup, në Qendrën e edukative M6 , Agjencia për kadastër të patundshmërisë në Republikën e Maqedonisë mbajti trajnim, e cila ishte projektuar për gjeodetë të autorizuar nga Republika e Maqedonisë.

Ky ishte trajnimi i katërt, obligativ që u diskutuan temat:

  • Ndryshime në Ligjin për Kadastrin e Patundshmërive dhe
  • Transformimi i koordinatave

Para pjesëmarrësve u prezentuan këto dy tema shumë të rëndësishme, nga e cila u zhvillua një diskutim i frytshëm në lidhje me këto çështje aktuale.