Njoftim për mbajtjen e trajnimit dedikuar gjeodetëve të autorizuar

Njoftim për mbajtjen e trajnimit dedikuar gjeodetëve të autorizuar

Agjencia për kadastër të patundshmërive e Republikës së Maqedonisë organizon trajnimin e katërt për vitin 2018, që i dedikohet gjeodezistëve të autorizuar, në temat e mëposhtme:

I. Ndryshime në Ligjin për kadastrin e patundshmërisë

Prezantuesit:
1. Sonja Dimova – Këshilltare shtetërore për punë gjeodezike në AKP;
2. Sanja Volkanova Zlatanovska – Këshilltare shtetërore për gjeomatikën në AKP;

II. Transformimi i koordinatave

Prezantues:
1. Srecko Tasevski – Udhëheqës i njësisë për punë gjeodezike për qëllime të veçanta, klasifikimit kadastral të tokës dhe të kufirit shtetëror;

Trajnimi do të mbahet në Qendrën M6 – Qendrën edukative, më 14 dhjetor (e premte) viti 2018.

Njoftimi dhe agjenda e plotë janë në dispozicion në linkun e mëposhtëm.