Kumtesë për mirëmbajtjen e trajnimit të dedikuar për gjeodetë të autorizuar

Kumtesë për mirëmbajtjen e trajnimit të dedikuar për gjeodetë të autorizuar

Agjencia për kadastër të patundshmërive në Republikën e Maqedonisë organizon trajnimin e tretë për vitin 2018, që i dedikohet gjeodezistëve të autorizuar, në temën e mëposhtme:

Rivendosjen e e-kat sistemit për paraqitjen e procedurave për objektet e infrastrukturës

Trajnimi do të mbahet në Hotel Romantik: Liqeni i Velesit, Veles.
Njoftimi, kumtesa dhe agjenda e plotë janë në dispozicion në linkun e mëposhtëm.