Informim për përdoruesit e eKat sportelit

Informim për përdoruesit e eKat sportelit

Të nderuar,

Ju informojmë se prej sot, Agjencia për kadastër të patundshmërisë e Republikës së Maqedonisë, lëshoi në funksion rindërtimin e aplikacionit eKat sportelit. Tani do të këtë mundësi të reja për paraqitjen e kërkesave në mënyrë elektronike dhënien e të dhënave për objektet të infrastukturës dhe parashtrimin e kërkesave për ndryshim/regjistrim të objekteve infrastrukturore.

(Doracak për përdorimin e softuerit eKat sportelit për kadastrin e Infrastrukturës)

Me këtë rindërtim të aplikacionit do të keni mundësi që në mënyrë elektronike të parashtroni kërkesë për objekte infrastrukturore.

Kërkesat që deri më tani mund ti parashtronin në formë të letrës, prej 1 tetori viti 2018, do të mund të parashtrohen vetëm në mënyrë elektronike!

 

Me respekt,
Agjencia për kadastër të patundshmërisë