Kumtesa për dhënien e provimit për gjeodetët e autorizuar

Kumtesa për dhënien e provimit për gjeodetët e autorizuar

Të nderuar,

Agjencia për kadastrën e patundshmërive, Ju njofton se gjatë muajit shkurt të vitit 2018, do të mbahet sesioni i provimeve për dhënien e provimit për fitimin e autorizimit për gjeodetët e autorizuar.

Pjesa e parë e provimit do të mbahet më datën 02.02.2018, kurse pjesa e dytë e provimit do të mbahet më datën 22.02.2018.

Baza publike e pyetjeve dhe studimeve të rastit, është në qasje në linkun vijues:
http://prasanja.mk/QBank/PublishQuestions/

Dispozitat dhe literatura e nevojshme për dhënien e provimit, janë të përfshira në Programin për dhënien e provimit për fitimin e autorizimit për gjeodetët e autorizuar, të cilin mund ta gjeni në linkun vijues:
http://https://www.katastar.gov.mk/pravilnici/ProgramaZaPolaganjeIspit.pdf

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.