Komunat e kadastrës, planet digjitale të të cilave janë të migruar në sistemin „е-kat“

Komunat e kadastrës, planet digjitale të të cilave janë të migruar në sistemin „е-kat“

Të nderuar shfrytëzues,

linkun vijues gjendet lista e komunave të kadastrës, planet digjitale të kadastrës së të cilave janë të migruar nga sistemi MAKEDIT në sistemin “e-kat”, dhe me këtë të dhënat grafike nga planet e kadastrës për komunat e theksuara të kadastrës janë të integruara me të dhënat alfanumerike.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.