Çertifikata e planit kadastror – Procedura për marrjen e çertifikatës nga plani kadastror për pronën personale të regjistruar në kadastrën e patundshmërisë

Çertifikata e planit kadastror – Procedura për marrjen e çertifikatës nga plani kadastror për pronën personale të regjistruar në kadastrën e patundshmërisë

Nëse dëshironi që të nxirrni kopjen nga plani i kadastrës për pronën që posedoni dhe e cila është e regjistruar në kadastrën e patundshmërive, nevojitet që të drejtoheni pranë sportelit për pranim në seksionin e kadastrës, dhe të parashtroni:

  • kërkesa në trajtë të shkruar;
  • dëshmi për kompensimin e paguar për shërbimin në shumën prej 183 denarë për një parcelë të kadastrës;

Pagesa mund të realizohet në sportelin e Kadastrës me kartelë pagesore në terminalin POS ose me fletë pagesën (formulari PP 50) në bankë ose në postë:

 

Merrni kërkesën (.pdf)
Blini certifikatën nga plani i kadastrës

 

E RËNDËSISHME:

Transakcionet pagesat e patundshmërive, Agjensia e Kadastrit të Patundshmërisë çdo ditë i regjistron, me kërkesë të palëve ose sipas detyrës zyrtare, në pajtim me Ligjin për kadastër të patundshmërisë. Njëkohësisht në bazën e të dhënave regjistrohen të dhënat alfanumerike (lista e pronave) dhe të dhënat grafike (planet kadastrore).

AKP ka bazën e të dhënave në lidhje me të dhënat kadastrore dhe i azhornon më pak se një orë. Kjo do të thotë se të dhënat kadastrore (pronësisë) dhe planeve kadastrore, janë menjëherë në dispozicion, pa pagesë të te gjithë përmes portalit të AKP (OSSP).

Më shumë detaje nëLINKUNnë vijim.

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.