Uncategorized (Page 3)

Почитувани, Агенцијата за катастар на недвижности, на 24.12.2021 година (петок), со почеток од 13:00 часот, ќе ја организира четвртата задолжителна обука за 2021 година, наменета зa трговците поединци – овластени геодети, на следната тема: КОРИСТЕЊЕ НА ФУНКЦИОНАЛНОСТА ” ПАЗАРЕН КОНЦЕПТ ” ВО Е-КАТ АПЛИКАЦИЈАТА Заради примена на препораките на Владатаповеќе…

Средното економско и правно училиште „Арсени Јовков“ од Скопје и Агенцијата за катастар на недвижности склучија договор за соработка кој предвидува изведување на практичната обука во АКН. Таа е задолжителна за учениците од трета година. „Учење преку работа кај работодавач“ е практична обука предвидена во наставната програма, одобрена од Министерствотоповеќе…

Почитувани, Агенцијата за катастар на недвижности, на 22.10.2021 година (петок), со почеток од 13:00 часот, ќе ја организира третата задолжителна обука за 2021 година, наменета зa трговците поединци – овластени геодети, на следната тема: КАТАСТАР НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ (законски и подзаконски одредби и примери) Заради примена на препораките на Владатаповеќе…

Денот на ГДи (GDI Solution Day), кој се одржува веќе 32 години во континуитет, годинава беше со тема „Мисли и делувај сега!“ Или, со други зборови, како да се осигура одржлива иднина со користење на напредните технологии, човековото знаење и креативност. Во рамките на Денот на ГДи, покрај вебинарот насловен:повеќе…

Во рамките на проектот „Соработка за дигитална демократија“ на 22 септември 2021 година ќе се одржи работилница на тема „Отворени геопросторни податоци – искуство од Шведска“.  На работилницата презентација ќе одржи Дејвид Боман експерт од шведскиот катастар Лантматериет. Заради примена на препораките на Владата на Република Северна Македонија за заштитаповеќе…

Вториот состанок, обука во врска со активностите за воспоставување на Графичкиот регистар на улици и куќни броеви, кој е основа за формирање на Адресен регистар, се одржа онлајн на 20 јули 2021 година со општина Чашка. Агенцијата за катастар на недвижности, овие активности ги спроведува во рамките на проектот Соработкаповеќе…

Во рамките на проектот Соработка за дигитална демократија, Агенцијата за катастар на недвижности, продолжува со активностите за воспоставување на Графичкиот регистар на улици и куќни броеви, кој е основа за формирање на Адресен регистар во Република Северна Македонија. На 19 јули 2021 година се одржа првиот онлајн состанок со општинаповеќе…

Втората обука во рамките на проектот СПАТИАЛ 2, „Зајакнување на професионалниот пристап до информациите за земјиштето во регионот на Западен Балкан“, која се одржа онлајн на 22 јули 2021 година, беше на тема „Институционален развој“. Холандските колеги Винсент Верхеиј и Дик Ертинк, ги пренесоа своите искуства во врска со тоаповеќе…

„Адресен регистар“ и „Адресниот регистар како дел од НИПП“, беа темите на работилницата која се одржа онлајн на 15 јули 2021 година, во рамките на проектот СПАТИАЛ 2, „Зајакнување на професионалниот пристап до информациите за земјиштето во регионот на Западен Балкан“. Винсент Верхеиј и Жанет Сторм ги пренесоа искуствата одповеќе…

Редовниот состанок на управниот одбор на проектот „Соработка за дигитална демократијa“ се одржа онлајн на 30 јуни 2021 година. Вообичаено, состанокот го отвори претседателот на Управниот одбор и директор на Агенцијата за катастар на недвижности на Република Северна Македонија, Борис Тунџев. Тој повика да се сподели статусот на активностите одповеќе…