Uncategorized

        За да можете да го гледате видеото, вклучете JavaScript и доколку е потребно направете надградба на веб прегледникот на следниот линк поддршка за HTML5 видео         За да можете да го гледате видеото, вклучете JavaScript и доколку е потребно направете надградба на вебповеќе…