соопштенија

Почитувани, Агенцијата за катастар на недвижности соопштува дека во месец октомври 2022 година, ќе одржи испитна сесија за полагање на испит за стекнување со овластување за овластен геодет. Првиот дел од испитот ќе се одржи на 06.10.2022 година со почеток во 09.00 часот, а вториот дел од испитот ќе сеповеќе…

Почитувани, Поради тековни надградби на Графичкиот регистар на градежно земјиште (ГРГЗ), системот нема биде во функција од 02.09.2022 (од 12 часот) до 04.09.2022.  Ви благодариме на разбирањето и за соработката.  Со почит,Агенција за катастар на недвижностиповеќе…

Агенцијата за катастар на недвижности се извинува за прекинот на системите на 22.8.2022 година (понеделник) и 23.8.2022 година (вторник). Ја информираме јавноста дека проблемот е надминат и системите се ставени во функција. Настанатиот проблем беше од непредвидливи технички причини. Ви благодариме за разбирањето. Агенција за катастар на недвижностиповеќе…

Одлуки за избор на кандидати по Интерен оглас број 04/2022 за унапредување на административни службеници се: Одлука за работно место реден број 1 (.пдф) Одлука за работно место реден број 2 (.пдф)повеќе…

Врз основа на член 48 од Законот за административни службеници и член 2 од Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријавата за унапредување, начинот на спроведување на административната селекција и интервјуто, како и начинот на нивно бодирање и максималниот број на бодови од постапкатаповеќе…

На следниов линк се наоѓа список на катастарски општини чии дигитални катастарски планови се мигрирани од системот МАКЕДИТ  во системот „е-кaт“, со што графичките податоци од катастарските планови за наведените катастарски општини  се интегрирани со алфанумеричките податоци.повеќе…

Почитувани, Поради тековни надградби ОССП системот нема да биде во функција од 17.06.2022г до 21.06.2022 Ви благодариме за разбирањето и за соработката. Со почит,Агенција за катастар на недвижностиповеќе…

Почитувани, Агенцијата за катастар на недвижности соопштува дека во месец јуни 2022 година, ќе одржи испитна сесија за полагање на испит за стекнување со овластување за овластен геодет. Првиот дел од испитот ќе се одржи на 02.06.2022 година со почеток во 09.00 часот, а вториот дел од испитот ќе сеповеќе…

Одлуки за избор на кандидати по Интерен оглас број 3/2022 за унапредување на административни службеници се: Одлука за работно место реден број 1 (.пдф) Одлука за работно место реден број 2 (.пдф) Одлука за работно место реден број 3 (.пдф) Одлука за работно место реден број 4 (.пдф) Одлука за работно местоповеќе…

Одлуки за избор на кандидати по Интерен оглас број 2/2022 за унапредување на административни службеници се: Одлука за работно место реден број 1 (.пдф) Одлука за работни места реден број 2 (.пдф) Одлука за работно место реден број 3 (.пдф) Одлука за работно место реден број 4 (.пдф) Одлука за работно местоповеќе…