обуки

Годишен план за обуки на административни службеници за 2020 година Годишна програма за обука од областа на геодетските и правните работи за 2020 година Годишен план за обуки на административни службеници за 2019 година Годишна програма за обука од областа на геодетските работи за 2019 година Годишна програма за спроведувањеповеќе…