обуки

Годишен план за обуки на административни службеници за 2022 година Годишна програма за обуки од областа на геодетските и правните работи за 2022 година Годишен план за обуки на административни службеници за 2021 година Годишна програма за обуки од областа на геодетските и правните работи за 2021 година Годишен планповеќе…