обуки

Годишен план за обуки на административни службеници за 2021 година Годишна програма за обуки од областа на геодетските и правните работи за 2021 година Годишен план за обуки на административни службеници за 2020 година Годишна програма за обука од областа на геодетските и правните работи за 2020 година Годишен планповеќе…