новости (Page 2)

На 24 февруари, трета година по ред, се одржа Денот на Националната инфраструктура на просторните податоци во Република Северна Македонија. И годинава, НИПП денот се одбележа со онлајн конференција на која се говореше за актуелните состојби со Националната инфраструктура на просторните податоци во нашата држава, но беа споделени и меѓународниповеќе…

Агенцијата за катастар на недвижности е номинирана за наградата „еКомерц“ за Владино решение во областа на онлајн услуги и плаќање. Организатор на натпреварот „Ecommerce Awards 2021“ е Асоцијацијата за е-трговија на Македонија. Целта на иницијативата е да се промовира е-трговијата, да се влијае на свеста за нејзиниот потенцијал, да сеповеќе…

Агенцијата за катастар на недвижности следејќи ги новите ИТ технологии на светско ниво, после подолг период на функционирање на системот наменет за професионалните корисници, направи негова целосна надградба. Новиот интерфејс на апликацијата – еКат Шалтер е попрегледен, поедноставен и лесен за користење, а надградбата ги следи најсовремените трендови за онлајнповеќе…

На 16 декември 2021 година се одржа втората онлајн работилница, предвидена во проектот „Соработка за дигитална демократија“, која се однесуваше на споделување на искуството со Грузија, во врска со работата на адресниот регистар. На почетокот, беше опсежно елабориран целиот тек на сите активности со кои е дојдено до адресен регистарповеќе…

На 7 декември 2021 година, се одржа работилница во врска со адресниот регистар, на која колегите од Федерацијата на Босна и Херцеговина разменија искуства со колегите од Агенцијата за катастар на недвижности на Република Северна Македонија. Активни учесници на обуката беа и претставниците од шведскиот катастар Лантматериет. Работилницата беше реализиранаповеќе…

Средното економско и правно училиште „Арсени Јовков“ од Скопје и Агенцијата за катастар на недвижности склучија договор за соработка кој предвидува изведување на практичната обука во АКН. Таа е задолжителна за учениците од трета година. „Учење преку работа кај работодавач“ е практична обука предвидена во наставната програма, одобрена од Министерствотоповеќе…

Во Агенцијата за катастар на недвижности, во тринеделна мисија, во рамките на проектот „Соработка за дигитална демократија“, присуствува претставник од шведскиот катастар Лантматеријат. Проектот „Соработка за дигитална демократија“ е сочинет од компонентите: Адресен регистар, НСДИ, Геодезија, ИТ и Скен центар, како и делот на комуникации. За секоја од овие компонентиповеќе…

На 22.09.2021 година во рамките на проектот „Соработка за дигитална демократија“ се одржа работилницата на тема „Отворени податоци“. На работилницата земаа учество 23 учесници од следните институции: Министерство за внатрешни работи, Министерство за животна средина и просторно планирање, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Министерство за животна средина и просторноповеќе…

Денот на ГДи (GDI Solution Day), кој се одржува веќе 32 години во континуитет, годинава беше со тема „Мисли и делувај сега!“ Или, со други зборови, како да се осигура одржлива иднина со користење на напредните технологии, човековото знаење и креативност. Во рамките на Денот на ГДи, покрај вебинарот насловен:повеќе…

Вториот состанок, обука во врска со активностите за воспоставување на Графичкиот регистар на улици и куќни броеви, кој е основа за формирање на Адресен регистар, се одржа онлајн на 20 јули 2021 година со општина Чашка. Агенцијата за катастар на недвижности, овие активности ги спроведува во рамките на проектот Соработкаповеќе…