новости (Page 13)

На 11 и 12 декември 2017 година, во работна посета на Агенцијата за катастар на недвижности на Република Македонија, беа претставниците на Советот на геодети на Европа (ЦЛГЕ): г. Морис Барбиери – претседател на Советот, г. Жан-Ив Пирло – генерален директор и г. Дитер Сеиц – одговорен за финансиски прашања. Воповеќе…

На покана од Републичкиот геодетски завод од Белград, делегација од Агенцијата за катастар на недвижности на Република Македонија, на 4 декември 2017 година, учествуваше на еднодневната конференција за НИГП (Национална инфраструктура за геопросторни податоци), со наслов „Пронајди, Поврзи, Прикажи“. Со конференцијата беше одбележан и јубилејот – 180 годишно постоење на геодетската дејност воповеќе…

Агенцијата за катастарот на недвижностите на Република Македонија  и Агенцијата за геодезија, картографија и катастар на Република  Бугарија потпишаа меморандум за соработка во областа на основните геодетски  работи, картографијата, катастарот на недвижностите, геоинформатиката и инфраструктурата за просторни податоци. Со Меморандумот се утврдува заедничкиот интерес на двете институциии да се помагаат повеќе…

Од 26 до 28.09.2017 година, во Берлин (Германија) се одржа ИНТЕРГЕО 2017, кој се состои од конференција и саем и е најголем настан во светот на геодезијата, геоинформатизацијата и управување со земјиштето. Се одржува секоја година на различни места во Германија. Конференцијата се фокусира на актуелните прашања кои се јавуваатповеќе…