новости

На 13 и 14 септември 2022 година во Брисел, се одржа годишниот технички состанок на производителите на „EuroGeographics“ продуктите. Домаќин беше Националниот географски институт од Белгија. На состанокот учествуваа претставници од повеќе европски земји, меѓу кои и претставници на Агенцијата за катастар на недвижности, која секоја година учествува во производствотоповеќе…

Агенцијата за катастар на недвижности, продолжува со активностите за воспоставување на Графичкиот регистар за улици и куќни броеви, кој е основа за формирање на Адресен регистар, како единствен и авторитативен извор на адресна информација во Република Северна Македонија. Во рамките на проектот „Соработка за дигитална демократија“, финансиран од Кралството Шведска,повеќе…

Претставници на Јапонската агенција за меѓународна соработка (JICA) – г-ѓа Мана Нагашима од балканската канцеларија на JICA во Белград и г. Сашо Димитров од канцеларијата на JICA во Скопје, на 11.7.2022 година ја посетија Агенцијата за катастар на недвижности. На средбата се разговараше за досегашната поддршка која што JICA ѝповеќе…

Агенцијата за катастар на невижности, на 9 јуни 2022 година, одржа стручна расправа, во соработка со Министерството за правда, а во однос на новите законски решенија од областа на геодезијата, премерот, кастастарот на недвижности и водењето регистри. Беа разгледани Предлог Законот за геодетска дејност и Предлог Законот за премер, катастарповеќе…

Во Сараево од 15 до 17 мај 2022 година се одржа Генералното собрание на EuroGeographics, кое беше поздравено од премиерот на Федерацијата БиХ, г. Фадил Новалиќ, министерка за цивилни работи на Босна и Херцеговина г-ѓа Анкица Гудељевиќ и директорот на Федералната геодетска управа г. Жељко Обрадовиќ во своите говори јаповеќе…

Веб страницата на Агенцијата за катастар на недвижности е збогатена со нова содржина. Апликацијата за Графичкиот регистар за улици и куќни броеви, како дел од Адресниот регистар, содржи огромен број на податоци кои се од огромна важност за целокупното население. Во оваа апликација може да се направи: увид во теренскиповеќе…

Во период од 4 до 12 Мај 2022 година беше реализирана мисија со преставници од Лантматериет, на која се приклучија и претставници од Сида и Шведската амбасада, а на која беше направена годишна проценка на имплементацијата на проектот „Соработка за дигитална демократија“. Во рамките на мисијата беа одржани бројни средбиповеќе…

Проектот „Соработка за дигитална демократија“ содржи пет различни компоненти и е финансиски поддржан од Шведска. Една од компонентите е и „Воспоставување на единствен, ажурен и одржлив адресен регистар“. До сега, со процесот на теренско прибирање на податоци се опфатени 51 општини, голем дел од нив ги следеа обуките за валидацијаповеќе…

Амбасадорката на кралството Шведска во Република Северна Македонија, Н.Е. Кристин Форсгрен Бенгтсон, на 4 Мај, 2022 година беше во службена, работна и официјална посета на Агенцијата за катастар на недвижности. На работниот состанок амбасадорката Форсгрен Бенгтсон и директорот на АКН Борис Тунџев разговараа за досегашната соработка и можна идна поддршкаповеќе…

Според акциониот план кој се спроведува во врска со Графичкиот регистар на улици и куќни броеви, кој ќе прерасне во Адресен регистар, беа направени две обуки во врска со актуелниот статус со оваа обемна теренска и компјутерска операција. Во првата сесија беа реализирани три обуки. Во секоја од нив беаповеќе…