новости

Веб страницата на Агенцијата за катастар на недвижности е збогатена со нова содржина. Апликацијата за Графичкиот регистар за улици и куќни броеви, како дел од Адресниот регистар, содржи огромен број на податоци кои се од огромна важност за целокупното население. Во оваа апликација може да се направи: увид во теренскиповеќе…

Во период од 4 до 12 Мај 2022 година беше реализирана мисија со преставници од Лантматериет, на која се приклучија и претставници од Сида и Шведската амбасада, а на која беше направена годишна проценка на имплементацијата на проектот „Соработка за дигитална демократија“. Во рамките на мисијата беа одржани бројни средбиповеќе…

Проектот „Соработка за дигитална демократија“ содржи пет различни компоненти и е финансиски поддржан од Шведска. Една од компонентите е и „Воспоставување на единствен, ажурен и одржлив адресен регистар“. До сега, со процесот на теренско прибирање на податоци се опфатени 51 општини, голем дел од нив ги следеа обуките за валидацијаповеќе…

Амбасадорката на кралството Шведска во Република Северна Македонија, Н.Е. Кристин Форсгрен Бенгтсон, на 4 Мај, 2022 година беше во службена, работна и официјална посета на Агенцијата за катастар на недвижности. На работниот состанок амбасадорката Форсгрен Бенгтсон и директорот на АКН Борис Тунџев разговараа за досегашната соработка и можна идна поддршкаповеќе…

Според акциониот план кој се спроведува во врска со Графичкиот регистар на улици и куќни броеви, кој ќе прерасне во Адресен регистар, беа направени две обуки во врска со актуелниот статус со оваа обемна теренска и компјутерска операција. Во првата сесија беа реализирани три обуки. Во секоја од нив беаповеќе…

Во рамките на потпишаниот Меморандум за соработка помеѓу Агенцијата за катастар на недвижности на Република Северна Македонија и Геодетската управа на Република Словенија, тричлена македонска делегација оствари студиска посета на Геодетската управа на Република Словенија во Љубљана. Со словенечките колеги беа споделени искуствата од процесот на скенирање и дигитализацијата наповеќе…

Во рамките на потпишаниот Меморандум за соработка, делегација на Агенцијата за катастар на недвижности на Република Северна Македонија реализираше посета на Републичката Управа за геодетски и имотно-правни работи на Република Српска. Целта на посетата беше размена на искуства во однос на скенирањето на архивската граѓа и воспоставувањето на дигиталната архива.повеќе…

Агенцијата за катастар на недвижности ја доби првата награда „еКомерц“ за Владино решение во областа на онлајн услуги и плаќање. За оваа категорија можea да се номинираат оние владини решенија во областа на онлајн услугите и онлајн плаќањата кои прават разлика на пазарот за е-трговија. Организатор на натпреварот „Ecommerce Awardsповеќе…

На 24 февруари, трета година по ред, се одржа Денот на Националната инфраструктура на просторните податоци во Република Северна Македонија. И годинава, НИПП денот се одбележа со онлајн конференција на која се говореше за актуелните состојби со Националната инфраструктура на просторните податоци во нашата држава, но беа споделени и меѓународниповеќе…

Агенцијата за катастар на недвижности е номинирана за наградата „еКомерц“ за Владино решение во областа на онлајн услуги и плаќање. Организатор на натпреварот „Ecommerce Awards 2021“ е Асоцијацијата за е-трговија на Македонија. Целта на иницијативата е да се промовира е-трговијата, да се влијае на свеста за нејзиниот потенцијал, да сеповеќе…