новости

На 13 октомври 2020 година, беше потпишан трипартитен договор за реализирање на Лидар проектот, односно за неговата втора фаза, помеѓу Норвешката агенција за картографија, Агенцијата за катастар на недвижности на Република Северна Македонија и Примул Меридијан, компанија од Романија која за извршување на снимањето е избрана на тендер, според Норвешкаповеќе…

На 24 септември 2020 година, се одржаа првата и втората задолжителна обука за 2020 година, наменета за овластените геодети, согласно Годишна програма за обуки на АКН. Обуките беа спроведени од страна на претставници на Агенцијата за катастар на недвижности, а во соработка со Градежниот факултет. Темата на обуките беше LiDARповеќе…

Агенцијата за катастар на недвижности на Република Северна Македонија и Норвешката агенција за картографија (Statens Kartverk), за проектот „LiDAR премер на територијата на Република Северна Македонија, за изготвување на прецизни дигитални висински модели и други квантитативни и квалитативни анализи на земјината површина“, склучија Анекс на договорот за институционална соработка соповеќе…

Во рамките на Меморандумот за соработка, потпишан помеѓу Агенцијата за катастар на недвижности на Република Северна Македонија и Агенцијата за катастар, земјишен регистер и картографија на Министерството за станбени прашања, просторно планирање и животна средина на Кралството Холандија, кој се однесува на зајакнување на институционалните капацитети во сегментите на 3Дповеќе…

На 21 септември 2020 година, директорот на АКН, Борис Тунџев, одржа средба со Микаел Атерхог, прв секретар и координатор за развојна соработка при Шведската агенција за развојна соработка – Сида придружуван од претставник од шведската амбасада. Средбата, на барање на гостите, се одржа на отворено, во кругот на Агенцијата заповеќе…

Традицијата продолжи и оваа година, Агенцијата за катастар на недвижности се претстави пред студентите од катедрата по геодезија на Градежниот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје. Согласно актуелната состојба со пандемијата од коронавирусот, студентите прв пат не беа гости во Агенцијата, туку беше организирано онлајн претставување наповеќе…

Следејќи ги светските трендови во областа на аквизиција на просторни податоци, Агенцијата за катастар на недвижности започна со спроведување на LiDAR скенирање на територијата на нашата држава во рамките на проектот насловен „LiDAR премер на територијата на Република Македонија за изготвување на прецизни дигитални висински модели и други квантитативни иповеќе…

Денеска, на 24.2.2020 година, во Скопје, Агенцијата за катастар на недвижности на Република Северна Македонија пред стручната и професионалната јавност, пред дваесетината институции кои ја сочинуваат Националната инфраструктура на просторни податоци (НИПП) и пред гости од државата и од Шведска, го промовираше 24 февруари како Ден на НИПП во Републикаповеќе…

Вчера, на 13 февруари, 2020 година, делегација од Агенцијата за катастар на недвижности на Република Северна Македонија, предводена од директорот Борис Тунџев, беше во работна посета на Косовската катастарска агенција, каде домаќин беше директорот на косовската агенција за катастар Авни Ахмети. Беа потпишани два важни документи. Со Меморандумот за соработкаповеќе…

Во периодот од 5-7 февруари 2020 година, во Скопје, се одржа ИГИФ работилница, во организација на Агенцијата за катастар на недвижности, насловена како: „Зајакнување на професионалниот пристап до информациите за земјиштето во регионот на Западен Балкан“ (SPATIAL 2). Беа присутни претставници од регионот, како и од сродните вклучени меѓународни институции,повеќе…