новости

Во Агенцијата за катастар на недвижности, во тринеделна мисија, во рамките на проектот „Соработка за дигитална демократија“, присуствува претставник од шведскиот катастар Лантматеријат. Проектот „Соработка за дигитална демократија“ е сочинет од компонентите: Адресен регистар, НСДИ, Геодезија, ИТ и Скен центар, како и делот на комуникации. За секоја од овие компонентиповеќе…

На 22.09.2021 година во рамките на проектот „Соработка за дигитална демократија“ се одржа работилницата на тема „Отворени податоци“. На работилницата земаа учество 23 учесници од следните институции: Министерство за внатрешни работи, Министерство за животна средина и просторно планирање, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Министерство за животна средина и просторноповеќе…

Денот на ГДи (GDI Solution Day), кој се одржува веќе 32 години во континуитет, годинава беше со тема „Мисли и делувај сега!“ Или, со други зборови, како да се осигура одржлива иднина со користење на напредните технологии, човековото знаење и креативност. Во рамките на Денот на ГДи, покрај вебинарот насловен:повеќе…

Вториот состанок, обука во врска со активностите за воспоставување на Графичкиот регистар на улици и куќни броеви, кој е основа за формирање на Адресен регистар, се одржа онлајн на 20 јули 2021 година со општина Чашка. Агенцијата за катастар на недвижности, овие активности ги спроведува во рамките на проектот Соработкаповеќе…

Во рамките на проектот Соработка за дигитална демократија, Агенцијата за катастар на недвижности, продолжува со активностите за воспоставување на Графичкиот регистар на улици и куќни броеви, кој е основа за формирање на Адресен регистар во Република Северна Македонија. На 19 јули 2021 година се одржа првиот онлајн состанок со општинаповеќе…

Втората обука во рамките на проектот СПАТИАЛ 2, „Зајакнување на професионалниот пристап до информациите за земјиштето во регионот на Западен Балкан“, која се одржа онлајн на 22 јули 2021 година, беше на тема „Институционален развој“. Холандските колеги Винсент Верхеиј и Дик Ертинк, ги пренесоа своите искуства во врска со тоаповеќе…

„Адресен регистар“ и „Адресниот регистар како дел од НИПП“, беа темите на работилницата која се одржа онлајн на 15 јули 2021 година, во рамките на проектот СПАТИАЛ 2, „Зајакнување на професионалниот пристап до информациите за земјиштето во регионот на Западен Балкан“. Винсент Верхеиј и Жанет Сторм ги пренесоа искуствата одповеќе…

Редовниот состанок на управниот одбор на проектот „Соработка за дигитална демократијa“ се одржа онлајн на 30 јуни 2021 година. Вообичаено, состанокот го отвори претседателот на Управниот одбор и директор на Агенцијата за катастар на недвижности на Република Северна Македонија, Борис Тунџев. Тој повика да се сподели статусот на активностите одповеќе…

Во периодот 26-28 мај 2021 година, во Љубљана (Словенија) се одржа редовен годишен симпозиум на EUREF, на кој што активно учество зедоа околу 150 учесници од голем број европски земји, меѓу кои и Република Северна Македонија. Учесници на симпозиумот од Агенцијата за катастар на недвижности беа Сашо Димески, Бранкица Стојановскаповеќе…

Денеска, е Денот на Националната инфраструктура на просторните податоци во Република Северна Македонија. Ова е втора година како Агенцијата за катастар на недвижности, на 24 февруари го организира одбележувањето на овој ден. Годинава, во рамките на НИПП денот, се одржа пригодна онлајн конференција, на која се говореше за актуелните состојбиповеќе…