vmukanova

На следниов линк се наоѓа список на катастарски општини чии дигитални катастарски планови се мигрирани од системот МАКЕДИТ  во системот „е-кaт“, со што графичките податоци од катастарските планови за наведените катастарски општини  се интегрирани со алфанумеричките податоци.повеќе…

Редовниот состанок на управниот одбор на проектот „Соработка за дигитална демократијa“ се одржа онлајн на 30 јуни 2021 година. Вообичаено, состанокот го отвори претседателот на Управниот одбор и директор на Агенцијата за катастар на недвижности на Република Северна Македонија, Борис Тунџев. Тој повика да се сподели статусот на активностите одповеќе…

Почитувани, Агенцијата за катастар на недвижности, на 16.06.2021 година (среда), со почеток од 13:00 часот, ќе ја организира втората задолжителна обука за 2021 година, наменета зa трговците поединци – овластени геодети, на следните теми: ГЕОДЕТСКИ ЕЛАБОРАТИ ЗА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ и ПРАВИЛНИК ЗА РЕГИСТАРОТ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ Заради примена на препоракитеповеќе…

Во периодот 26-28 мај 2021 година, во Љубљана (Словенија) се одржа редовен годишен симпозиум на EUREF, на кој што активно учество зедоа околу 150 учесници од голем број европски земји, меѓу кои и Република Северна Македонија. Учесници на симпозиумот од Агенцијата за катастар на недвижности беа Сашо Димески, Бранкица Стојановскаповеќе…

Агенцијата за катастар на недвижности, продолжува со активностите за воспоставување на Графичкиот регистар на улици и куќни броеви, кој е основа за формирање на Адресен регистар во Република Северна Македонија. Во рамките на проектот „Соработка за дигитална демократија“, финансиран од Кралството Шведска, продолжува теренското прибирање на графички и атрибутни податоциповеќе…

Агенцијата за катастар на недвижности во рамките на програмата ИПА доби финансиска подршка од страна на Европската Унија, за проектот „Воспоставување на Графички регистер на улици и куќни броеви за теренско прибирање на графичките и атрибутните податоци за улиците и куќните броеви“ за 11 општини во Република Северна Македонија (Боговиње;повеќе…

Почитувани, Агенцијата за катастар на недвижности ги известува сите корисници на веб страната на МАКПОС системот дека на истата е имплементиран безбедносен пристап и дека сега таа функционира како https – страна. Со тоа променет е линкот за пристап до веб страната, па наместо преку стариот линк http://makpos.katastar.gov.mk сега доповеќе…

Почитувани, Агенцијата за катастар на недвижности, на 09.04.2021 година (петок), со почеток од 13:00 часот, ќе ја организира првата задолжителна обука за 2021 година, наменета зa трговците поединци – овластени геодети, на следните теми: НАДГРАДБИ И НОВИ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ НА Е-КАТ ШАЛТЕР АПЛИКАЦИЈАТА И БИЗНИС КОНЦЕПТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОДАТОЦИ; ИЗМЕНИповеќе…

Почитувани, Агенцијата за катастар на недвижности соопштува дека во месец април 2021 година, ќе одржи испитна сесија за полагање на испит за стекнување со овластување за овластен геодет. Првиот дел од испитот ќе се одржи на 01.04.2021 година со почеток во 08.00 часот, а вториот дел од испитот ќе сеповеќе…

Денеска, е Денот на Националната инфраструктура на просторните податоци во Република Северна Македонија. Ова е втора година како Агенцијата за катастар на недвижности, на 24 февруари го организира одбележувањето на овој ден. Годинава, во рамките на НИПП денот, се одржа пригодна онлајн конференција, на која се говореше за актуелните состојбиповеќе…