vmukanova

Средното економско и правно училиште „Арсени Јовков“ од Скопје и Агенцијата за катастар на недвижности склучија договор за соработка кој предвидува изведување на практичната обука во АКН. Таа е задолжителна за учениците од трета година. „Учење преку работа кај работодавач“ е практична обука предвидена во наставната програма, одобрена од Министерствотоповеќе…

На следниов линк се наоѓа список на катастарски општини чии дигитални катастарски планови се мигрирани од системот МАКЕДИТ  во системот „е-кaт“, со што графичките податоци од катастарските планови за наведените катастарски општини  се интегрирани со алфанумеричките податоци.повеќе…

Почитувани, Агенцијата за катастар на недвижности, на 22.10.2021 година (петок), со почеток од 13:00 часот, ќе ја организира третата задолжителна обука за 2021 година, наменета зa трговците поединци – овластени геодети, на следната тема: КАТАСТАР НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ (законски и подзаконски одредби и примери) Заради примена на препораките на Владатаповеќе…

Во Агенцијата за катастар на недвижности, во тринеделна мисија, во рамките на проектот „Соработка за дигитална демократија“, присуствува претставник од шведскиот катастар Лантматеријат. Проектот „Соработка за дигитална демократија“ е сочинет од компонентите: Адресен регистар, НСДИ, Геодезија, ИТ и Скен центар, како и делот на комуникации. За секоја од овие компонентиповеќе…

На 22.09.2021 година во рамките на проектот „Соработка за дигитална демократија“ се одржа работилницата на тема „Отворени податоци“. На работилницата земаа учество 23 учесници од следните институции: Министерство за внатрешни работи, Министерство за животна средина и просторно планирање, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Министерство за животна средина и просторноповеќе…

Денот на ГДи (GDI Solution Day), кој се одржува веќе 32 години во континуитет, годинава беше со тема „Мисли и делувај сега!“ Или, со други зборови, како да се осигура одржлива иднина со користење на напредните технологии, човековото знаење и креативност. Во рамките на Денот на ГДи, покрај вебинарот насловен:повеќе…

Во рамките на проектот „Соработка за дигитална демократија“ на 22 септември 2021 година ќе се одржи работилница на тема „Отворени геопросторни податоци – искуство од Шведска“.  На работилницата презентација ќе одржи Дејвид Боман експерт од шведскиот катастар Лантматериет. Заради примена на препораките на Владата на Република Северна Македонија за заштитаповеќе…

Вториот состанок, обука во врска со активностите за воспоставување на Графичкиот регистар на улици и куќни броеви, кој е основа за формирање на Адресен регистар, се одржа онлајн на 20 јули 2021 година со општина Чашка. Агенцијата за катастар на недвижности, овие активности ги спроведува во рамките на проектот Соработкаповеќе…

Во рамките на проектот Соработка за дигитална демократија, Агенцијата за катастар на недвижности, продолжува со активностите за воспоставување на Графичкиот регистар на улици и куќни броеви, кој е основа за формирање на Адресен регистар во Република Северна Македонија. На 19 јули 2021 година се одржа првиот онлајн состанок со општинаповеќе…

Втората обука во рамките на проектот СПАТИАЛ 2, „Зајакнување на професионалниот пристап до информациите за земјиштето во регионот на Западен Балкан“, која се одржа онлајн на 22 јули 2021 година, беше на тема „Институционален развој“. Холандските колеги Винсент Верхеиј и Дик Ертинк, ги пренесоа своите искуства во врска со тоаповеќе…