vmukanova

Почитувани, Агенцијата за катастар на недвижности соопштува дека во месец октомври 2022 година, ќе одржи испитна сесија за полагање на испит за стекнување со овластување за овластен геодет. Првиот дел од испитот ќе се одржи на 06.10.2022 година со почеток во 09.00 часот, а вториот дел од испитот ќе сеповеќе…

Почитувани, Поради тековни надградби на Графичкиот регистар на градежно земјиште (ГРГЗ), системот нема биде во функција од 02.09.2022 (од 12 часот) до 04.09.2022.  Ви благодариме на разбирањето и за соработката.  Со почит,Агенција за катастар на недвижностиповеќе…

Агенцијата за катастар на недвижности се извинува за прекинот на системите на 22.8.2022 година (понеделник) и 23.8.2022 година (вторник). Ја информираме јавноста дека проблемот е надминат и системите се ставени во функција. Настанатиот проблем беше од непредвидливи технички причини. Ви благодариме за разбирањето. Агенција за катастар на недвижностиповеќе…

Агенцијата за катастар на недвижности, продолжува со активностите за воспоставување на Графичкиот регистар за улици и куќни броеви, кој е основа за формирање на Адресен регистар, како единствен и авторитативен извор на адресна информација во Република Северна Македонија. Во рамките на проектот „Соработка за дигитална демократија“, финансиран од Кралството Шведска,повеќе…

Одлуки за избор на кандидати по Интерен оглас број 04/2022 за унапредување на административни службеници се: Одлука за работно место реден број 1 (.пдф) Одлука за работно место реден број 2 (.пдф)повеќе…

Врз основа на член 48 од Законот за административни службеници и член 2 од Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријавата за унапредување, начинот на спроведување на административната селекција и интервјуто, како и начинот на нивно бодирање и максималниот број на бодови од постапкатаповеќе…

Претставници на Јапонската агенција за меѓународна соработка (JICA) – г-ѓа Мана Нагашима од балканската канцеларија на JICA во Белград и г. Сашо Димитров од канцеларијата на JICA во Скопје, на 11.7.2022 година ја посетија Агенцијата за катастар на недвижности. На средбата се разговараше за досегашната поддршка која што JICA ѝповеќе…

На следниов линк се наоѓа список на катастарски општини чии дигитални катастарски планови се мигрирани од системот МАКЕДИТ  во системот „е-кaт“, со што графичките податоци од катастарските планови за наведените катастарски општини  се интегрирани со алфанумеричките податоци.повеќе…

По повод јубилејот 75 години Геодетска управа и 95 години геодетски премер во Република Северна Македонија, Агенцијата за катастар на недвижности организира конференција која ќе се одржи во Скопје, од 12 до 14 октомври 2022 година. Целта на оваа конференција е да се одбележат двата важни јубилеја, 75 години Геодетскаповеќе…

Почитувани, Поради тековни надградби ОССП системот нема да биде во функција од 17.06.2022г до 21.06.2022 Ви благодариме за разбирањето и за соработката. Со почит,Агенција за катастар на недвижностиповеќе…