ИЗВЕСТУВАЊЕ

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Почитувани,

Поради тековни надградби на Графичкиот регистар на градежно земјиште (ГРГЗ), системот нема биде во функција од 02.09.2022 (од 12 часот) до 04.09.2022.

 Ви благодариме на разбирањето и за соработката.

 Со почит,
Агенција за катастар на недвижности