ИНФОРМАЦИЈА

ИНФОРМАЦИЈА

Агенцијата за катастар на недвижности се извинува за прекинот на системите на 22.8.2022 година (понеделник) и 23.8.2022 година (вторник). Ја информираме јавноста дека проблемот е надминат и системите се ставени во функција. Настанатиот проблем беше од непредвидливи технички причини.

Ви благодариме за разбирањето.

Агенција за катастар на недвижности