Одлуки за избор на кандидати по Интерен оглас број 3/2022

Одлуки за избор на кандидати по Интерен оглас број 3/2022

Одлуки за избор на кандидати по Интерен оглас број 3/2022 за унапредување на административни службеници се:

  • Одлука за работно место реден број 1 (.пдф)
  • Одлука за работно место реден број 2 (.пдф)
  • Одлука за работно место реден број 3 (.пдф)
  • Одлука за работно место реден број 4 (.пдф)
  • Одлука за работно место реден број 5 (.пдф)
  • Одлука за работно место реден број 6 (.пдф)
  • Одлука за работно место реден број 7 (.пдф)
  • Одлука за работно место реден број 8 (.пдф)