Соопштение за одржување на обука наменета за овластени геодети

Соопштение за одржување на обука наменета за овластени геодети

Почитувани,

Агенцијата за катастар на недвижности, на 25.02.2022 година (петок), со почеток од 13:00 часот, ќе ја организира допонителната обука за 2021 година, наменета зa трговците поединци – овластени геодети, на следните теми:

  • ГЕОДЕТСКИ ЕЛАБОРАТИ ЗА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ и
  • ПРАВИЛНИК ЗА РЕГИСТАРОТ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ

Заради примена на препораките на Владата на Република Северна Македонија за заштита од COVID 19 вирусот, обуката ќе се одвива on-line преку платформата “ZOOM“.

Целосното соопштение е достапно на  следниов линк.