Агенцијата за катастар на недвижности добитник на престижната меѓународна награда на ГДИ

Агенцијата за катастар на недвижности добитник на престижната меѓународна награда на ГДИ

Денот на ГДи (GDI Solution Day), кој се одржува веќе 32 години во континуитет, годинава беше со тема „Мисли и делувај сега!“ Или, со други зборови, како да се осигура одржлива иднина со користење на напредните технологии, човековото знаење и креативност.

Во рамките на Денот на ГДи, покрај вебинарот насловен: Дигитална трасформација за зелена иднина, беше доделена и меѓународната ГДи награда и тоа на корисниците или партнерите кои со својата иновативна имплементација на ГДи решенија, оствариле посебен придонес во дигитализацијата на индустријата, јавната управа, заштитата на околината или општеството во целина.

Претседателот и генералниот директор на ГДи групацијата, Боран Лончариќ, во оваа прилика рече: „Годишен добитник во подрачјето на јавната управа е Агенцијата за катастар на недвижности на Северна Македонија, Агенција која навистина постигна нешто што ја издигна Северна Македонија на ниво кое реално пружа многу добра основа, а можеби се подобри и од некои земји на Европска Унија. На пример, целосното Лидер снимање на поголемиот дел на Македонија е изведено уште пред неколку години, порталите се на располагање, податоците се користени од остатокот на јавната управа. Им благодариме“.

Од прогласувањето на наградените: https://youtu.be/t_xOe0KoJyc
(За АКН од 3 минути и 22 секунди на видеото).