Управен одбор на проектот „Соработка за дигитална демократија“, јуни 2021 година

Управен одбор на проектот „Соработка за дигитална демократија“, јуни 2021 година

Редовниот состанок на управниот одбор на проектот „Соработка за дигитална демократијa“ се одржа онлајн на 30 јуни 2021 година.

Вообичаено, состанокот го отвори претседателот на Управниот одбор и директор на Агенцијата за катастар на недвижности на Република Северна Македонија, Борис Тунџев. Тој повика да се сподели статусот на активностите од страна на сите компоненти: Воспоставување на Графички регистар на улици и куќни броеви – како основа за воспоставување на Адресен регистар, НСДИ, Геодезија, ИКТ, Скен центар, како и сегментот за комуникации, односно секој од претставниците да извести за напредокот во активностите.

Секоја компонента извести за достигнувањата, за планот до крајот на 2021 година и за можните предизвици со кои може да се соочи работата и одвивањето на активностите од проектот.

Заменик директорот на Лантматериет – Андерс Сандин, шведски претставник во Управниот одбор на проектот, го поздрави големиот напредок на сите компоненти и покрај вонредните пандемиски услови, додека шведскиот контролор на квалитет и мониторинг на проектот говореше за советите, поддршката и контролата на активностите.

Од страна на менаџментот беше елаборирана соработката со Словенија и со Босна и Херцеговина, а беа дискутирани и повеќе технички работи во однос на човечките ресурси и тренинг центарот на Агенцијата за катастар на недвижности.

Следниот Управен одбор се планира во октомври 2021 година.