Промена на линк за пристап до веб страната на МАКПОС системот

Промена на линк за пристап до веб страната на МАКПОС системот

Почитувани,


Агенцијата за катастар на недвижности ги известува сите корисници на веб страната на МАКПОС системот дека на истата е имплементиран безбедносен пристап и дека сега таа функционира како https – страна. Со тоа променет е линкот за пристап до веб страната, па наместо преку стариот линк http://makpos.katastar.gov.mk сега до веб страната се пристапува преку линкот https://makpos.katastar.gov.mk.

Со почит,
МАКПОС тим