Соопштение за одржување на обука наменета за овластени геодети

Соопштение за одржување на обука наменета за овластени геодети

Почитувани,

Агенцијата за катастар на недвижности, на 09.04.2021 година (петок), со почеток од 13:00 часот, ќе ја организира првата задолжителна обука за 2021 година, наменета зa трговците поединци – овластени геодети, на следните теми:

  • НАДГРАДБИ И НОВИ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ НА Е-КАТ ШАЛТЕР АПЛИКАЦИЈАТА И БИЗНИС КОНЦЕПТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОДАТОЦИ;
  • ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИЦИ И ПОДЗАКОНСКИ АКТИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ;
  • МОЖНИ ГРЕШКИ ПРИ ГЕНЕРИРАЊЕ НА ZIP FILE ОД Е-КАТ ШАЛТЕР/ НАЧИН НА ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРОБЛЕМОТ/ НАЧИН НА РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМОТ/ МОЖНИ ПРОБЛЕМИ;
  • ПОСТАПКА ЗА ПОВРАТ НА СРЕДСТВА.

Заради примена на препораките на Владата на Република Северна Македонија за заштита од COVID 19 вирусот, обуката ќе се одвива on-line преку платформата “ZOOM“.

Целосното соопштение е достапно на  следниов линк.

Презентациите од одржаниот настан можете да ги најдете на следните линкови (линк1линк2линк3линк4линк5линк6линк7, линк8, линк9, линк10).